Marka Pro-ortho jest własnością Pro-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy
ul.Lipowej 16U, 81-572 w Gdyni

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,VIII Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000390054,o numerze NIP: 586-226-98-72.
wspolpraca@pro-ortho.pl tomaszb@pro-ortho.pl